KIINTEISTÖJEN HANKINTA JA -KEHITYS

Joustavat toimitilaratkaisut

 

Kiinteistöjen hankinta ja -kehitys

Sagax sijoittaa tuotanto-, teollisuus-, varasto-, ja logistiikkakiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä suurissa yliopistokaupungeissa.

Sagaxin kiinteistöjen markkina-arvo Suomessa ylittää €1.5 miljardia ja yhtiö on ylivoimaisesti tuotanto-, teollisuus- ja varastosegmentin merkittävin sijoittaja Suomessa – kaikki sijoittajat mukaan lukien yhtiö on Suomen 13. suurin kiinteistöomistaja

Kasvun varmistamiseksi hankimme aktiivisesti uusia kohteita tulevaisuudessakin.

Tutkimme mielellämme erilaisia sijoitusmahdollisuuksia, oli kyseessä joko oman liiketoimintanne käytössä oleva hallikiinteistö, jolloin kyseeseen voisi tulla myynti- ja takaisinvuokrausjärjestely tai kolmansille osapuolille vuokrattu kohde.

Kiinteistökehitys

Sagaxilla on mahdollisuus lähteä myös uusien kiinteistöjen kehittäjäksi ja rakennuttajaksi – kehitämme omistamiamme kiinteistöjä edelleen vastaamaan toimintaympäristön muutokseen sekä rakennutamme vuokralaisten tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja.

Mikäli nykyiset toimitilasi ovat jäämässä pieneksi ja rajoittavat yrityksenne kasvua – olemme valmiita kartoittamaan yhdessä vuokralaisen kanssa kokonaisvaltaista ratkaisua. Käyttäjälähtöinen toiminta sekä tilaajan ja yhteistyökumppanien osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa, mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuleman. Kaikissa uudishankkeissamme huomioimme kokonaistaloudellisen lopputuloksen sekä ympäristön, että kannattavuuden näkökulmasta.

”Kiinteistökehityksen tavoitteena on tarjota asiakkaillemme räätälöity ratkaisu, oli kyse kokonaisen kiinteistön rakentaminen yhdelle käyttäjälle tai monikäyttäjäkohde. Tarkoituksenamme on luoda liiketoimintaa tukevat toimitilat asiakkaille ja mahdollistaa joustava toimitilaratkaisu”

Tomi Hatakka, Kiinteistökehitysjohtaja

Olemme kiinnostuneita niin yksittäisistä kohteista kuin suuremmista portfolioistakin

SAGAX-TILATYYPIT

Tilatyyppien ja niiden visuaalisten tunnusten avulla pystyt nopeasti kohdistamaan tilatarpeesi oikeanlaiseen toimitilatarjontaamme.